Avni
טלפון: 04-8682020
 
דף הבית > מאמרים והרצאות > דיני עבודה > התפטרות עקב מחלה
התפטרות עקב מחלה

חליתי במחלת הסרטן ומשכך איני יכולה לעבוד עוד, האם אני זכאית להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין?

 

חוק פיצויי פיטורים מקנה לעובד המתפטר בשל מחלתו זכות לקבל פיצויי פיטורים. החוק קובע כי יראו לצורך החוק את ההתפטרות כפיטורים ככל ש"לאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות".

 

על פי הפסיקה, יש להוכיח קשר סיבתי בין ההתפטרות לבין המצב הרפואי גם באם המצב הרפואי איננו המניע היחיד להתפטרות. כמובן שהמצב הרפואי צריך להיות שיקול עיקרי אך אין צורך במצב רפואי השולל לחלוטין את יכולת העובד לעבוד. כעקרון על העובד להוכיח כי מצבו הרפואי אינו מאפשר לו להמשיך לעבוד במקום עבודתו והוא זה שהניע אותו להודיע על התפטרותו ממקום העבודה.

 

מומלץ כי עובד השוקל להודיע על התפטרותו יפנה למעסיקו ויפרט  בפניו את המצב הרפואי שכן, ייתכן ולמעסיק יש חלופת עבודה ההולמת את מצבה הרפואי של העובדת, כך שייתכן וניתן יהיה להמשיך את יחסי העבודה.  יחד עם זאת חשוב להבהיר כי העובדת אינה מחוייבת להסכים לשינוי תפקיד ככל שמוצע לה תפקיד חילופי בו היא מסוגלת לעבוד. הדבר נתון לשיקול דעתה של העובדת.

 

עוד חשוב לציין לעניין זה כי חובת המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים קמה רק ממועד בו העובד הודיע למעסיק כי הוא מתפטר מחמת מצב בריאותו והוא מבקש פיצויים. ככל שעובד יתפטר מבלי למסור הודעה כאמור למעסיק תדחה זכותו לתשלום הפיצויים עד לאחר מסירת ההודעה.

 

המאמר נכתב על ידי עו"ד קרן אבידן, מומחית לדיני עבודה ושותפה במשרד אבני, הרצוג, שועלי, אלגז את גורביץ' ושות'

  powered by  
[Pixelit - בניית אתרים]
   |  
@ כל הזכויות שמורות אבני-הרצוג-אבידן את גורביץ' ושות'