Avni
טלפון: 04-8682020
 
דף הבית > פסקי דין > דיני עבודה > הסתדרות הפקידים נגד מועצה מקומית בסמת טבעון
ס"ק 13/04 וס"ק 14/04הסתדרות הפקידים נגד מועצה מקומית טבעון

בית הדין האזורי לעבודה – חיפה                                                     ס"ק (חיפה) 13/04

בפני כב' השופטת מ. אריסון-חילו                                                     ס"ק (חיפה) 14/04

נציג ציבור: מר גיורא רדר

נציג ציבור: מר משה חכם

 

1. ההסתדרות במרחב חיפה- הסתדרות הפקידים

2. ועד עובדי המועצה המקומית בסמת טבעון

3. זובידאת מוחמד

4. זובידאת עבלה

5. זובידאת עלי חוסיין

6. זובידאת ירדינה

7. זובידאת אמירה

8. זובידאת יוסף

9. זובידאת נמר מוסא

10. זובידאת נסרין

11. עבדאללה מרים

12. גואמיס מנאל

13. זובידאת ג'מילה

14. עלי רחייל

15. אבו עובייד נוארה

בשם המבקשים - עו"ד אילן גורביץ

 

נ ג ד

 

מועצה מקומית  בסמת - טבעון

בשם המשיבה - עו"ד מוחמד עלי

 

 

פסק - דין

 

1.    עניין לנו בבקשת צד בסכסוך קיבוצי בה עותרים המבקשים להצהיר כי המשיבה מנועה מלהמשיך או

       לקיים את הליך פיטוריהם של המבקשים 3 - 15, ולהצהיר כי המשיבה הפרה את התחייבותה

       בהסכמים הקיבוציים שלא לפטר את המבקשים, כפי נסיונה במהלכים שנקטה, כך גם מתבקש בית

       הדין להורות על ביטול הליך השימוע.

 

2.    בד בבד עם הגשת בקשת הצד, הגישו המבקשים גם בקשה דחופה לסעדים זמניים, וביום 2.1.2004 

       הורה בית הדין במעמד צד אחד כי עד להחלטה אחרת של בית הדין לא יקויים שימוע למבקשים 3 –

       15 והמשיבה לא תמשיך בהליך הפיטורים.

       בדיון שהתקיים ביום 14.1.2004, במעמד הצדדים, בבקשה לסעדים הזמניים,  הסכימו הצדדים

       לכך שהדיון בבקשה לסעדים הזמניים יאוחד עם הדיון בבקשת הצד וכל אחד מהצדדים יגיש

       סיכומים בכתב מטעמו ובית הדין יתן את פסק דינו בבקשות.

 

הצדדים  להליך:


3.    המבקשת מס' 1, ההסתדרות במרחב חיפה- הסתדרות הפקידים (להלן - ההסתדרות - וגם

       המבקשת) הינה הארגון היציג, בין היתר, של עובדי הרשויות המקומיות בישראל ובכלל זה של עובדי

       המשיבה, המועצה המקומית בסמת טבעון (להלן - המועצה - וגם - המשיבה).

       המועצה חברה בארגון המעבידים  - מרכז השלטון המקומי.

       המבקש מס' 2 הינו הועד הנבחר של כלל עובדי המשיבה.

       המבקשים 3 - 15 הינם עובדים של המשיבה המועסקים בשירות למעלה מ - 12 חודשים רצופים.

 

       להלן העובדות הצריכות לעניין:

4.    ביום 11.11.2003 התפרסמו תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית.

 

5.    מיד עם הכנסו לתפקיד נכח ראש המועצה לדעת דבר מצבה הכספי העגום של המועצה, לפיו

       המועצה סובלת מגרעון תקציבי בסכום של מעל לעשרים מליון ₪, זאת כאשר התקציב השוטף

       של המועצה לשנת 2004, יסתכם בסך של עשרים ושניים מליון ₪. כמו כן למד ראש המועצה כי

       עובדי המועצה לא קיבלו את שכרם מזה כחמישה חודשים, וחברת מקורות חזרה וניתקה מספר

       פעמים את הישוב ממערכת אספקת המים כך גם עשתה חברת החשמל, משלא שולמו חובות.

 

6.    ביום 30.12.2003 דנה מליאת המועצה בתוכנית הבראה של המועצה, וקבלה החלטה לביצוע.

       התוכנית גובשה על ידי הנהלת המועצה, מבלי שוועד העובדים או נציג אחר מטעם העובדים היה

       שותף בגיבושה. במועצה מועסקים 91 עובדים במחלקות השונות ועוד 25 עובדי הוראה בבית

       הספר התיכון. במסגרת תכנית ההבראה הוחלט על פיטורי 25 עובדים.

 

7.    ביום 31.12.2003 זומן ועד העובדים לישיבה וראש המועצה, פירט באוזני חברי הועד את

       תוכנית ההבראה, כפי שאושרה במועצה. תוך כדי הישיבה ביקש יו"ר הועד להתייעץ עם נציג

       ההסתדרות במרחב וקבל הנחיה שלא להמשיך במשא ומתן.

 

8.    ביום 1.1.2004 נדרש ועד העובדים על ידי ראש המועצה לשתף פעולה בביצוע תוכנית

       ההבראה. ועד העובדים השיב לראש המועצה, בין היתר, כי לא יוכל להענות לבקשה עקב

       מכתבו של מזכ"ל הסתדרות הפקידים מר ליאון מורוזובסקי מיום 11.12.03.

9.    המשיבה הזמינה ביום 4.1.2004 את העובדים לשימוע, שיתקיים ביום 6.1.2004 וכך נאמר

       בכל אחד מהמכתבים:

לפי החלטת המועצה בישיבתה שלא מן המניין מס' 1/03 מיום 30.12.03 לבצע תוכנית הבראה

לאור מצבה הכלכלי הקשה, אנו שוקלים להפסיק את העסקתך במועצה.

הנני להזמינך להופיע בפני ועדת שימוע שתקיים ישיבתה ביום שלישי 6.1.04  בשעה.... בבניין

המועצה המקומית בסמת טבעון.

אם לא תופיע לישיבה, המועצה תראה בכך ויתור מצידך על זכותך לשימוע".

בנוסף הוציאה המועצה באותו יום 9 מכתבי פיטורים מיידיים לעובדים שהועסקו, לטענת

המועצה, פחות מ - 12 חודשים.

 

10.  מזכיר האיגוד המקצועי, של הסתדרות הפקידים במרחב חיפה,  מר יעקב מנין, כתב ביום

       6.1.2004 אל ראש המועצה בעניין מכתבי הפיטורים וועדות השימוע:

                            "קבלתי את מכתבם של ועד עובדי מועצה מקומית "בסמת טבעון" לגבי מכתבי

                            הפיטורין והשימוע.

                            בהקשר לכך הנני רוצה לציין שאני  מתנגד לכל צעד חד-צדדי מטעמכם ורואה את

                            מכתבי הפיטורין  והזמנות לשמוע - כבמוטלים.

                            עפ"י הוראת מזכ"ל ההסתדרות הפקידים, אין לקיים מו"מ בשום רשות מקומית

                            ובעיריות עד לחתימת הסכם מסגרת בין השלטון המקומי, משרד הפנים

                            וההסתדרות.

                            בהזדמנות זאת, אני רוצה לאחל לך הצלחה בתפקידך החדש כראש המועצה

                            הנבחר."   (ההדגשה במקור)

11.  בפתח ישיבת השימוע ביום 6.1.2004 טען  ועד העובדים כי העובדים זומנו בהתראה של 48

       שעות בלבד ועל כן הסכים ראש המועצה לדחות את ישיבת השימוע ליום 13.1.2004 .

 

ההסכמים הרלוונטיים החלים על הצדדים:

 

12.  על יחסי העבודה שבין הצדדים חלים הסכמים קיבוציים ולעייננו יצויינו שניים מהם:

(א)   חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומות - הסכם קיבוצי כללי 1055/60.

(ב)   הסכם קיבוצי כללי מיום 4.8.2003 בדבר הליכים מוסכמים לפיטורי עובדים בשנים 2003-

        2004 (להלן - ההסכם - וגם - ההסכם הקיבוצי).

 

13.  בהסכם הקיבוצי הוסכם על פיטורים רוחביים של עובדים וכך גם הוסכם כי ההסכם ממצה כל

       דרישה לפיטורי צמצום ופיטורים רוחביים לשנים 2003-2004.

       באשר להיקף הפיטורים הוסכם כדלקמן:

(א)   בשנת 2003 יפוטרו 1% מהעובדים בכל רשות מקומית למעט מערכת הבריאות ו - 0.38

        מהעובדים במערכת הבריאות.

(ב)   בשנת 2004 יפוטרו 0.64% מהעובדים בכל רשות מקומית, למעט מערכת הבריאות ו –

       0.24% מהעובדים במערכת הבריאות.  (סעיף 3 להסכם)

(ג)   ברשות מקומית, לרבות שלוש הערים הגדולות, בה קיימים הסכמים או הסדרים קיבוציים

       בדבר פיטורי עובדים במסגרת תוכנית הבראה לשנים 2003 או 2004 יחולו ההוראות

       הבאות:

                (1)  פוטרו כל מכסת המפוטרים שנקבעה בתוכנית ההבראה המקומית עד ליום

                      30.6.03, מכסת המפוטרים תהיה כקבוע בהסכם הקיבוצי.

                (2)  פוטרו חלק ממכסת המפוטרים שנקבעה בתוכנית ההבראה המקומית עד ליום

                      30.6.03, מכסת המפוטרים תהיה כקבוע בהסכם הקיבוצי, אך לא פחות מיתרת

                      מכסת המפוטרים שנקבעה בתוכנית ההבראה המקומית. 

 

                (סעיף 12 להסכם)

 

14.  במסמך הסכמות מיום 4.8.03 (להלן - מסמך ההסכמות) המצורף להסכם הקיבוצי, כתב מר

       לאון מורוזובסקי, יו"ר הסתדרות הפקידים, אל מר יעקב אגמון, סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי, כי

       ככל שלעמדת מרכז השלטון המקומי יהיה צורך בפיטורי צמצום ברשות מקומית מסויימת, בנוסף

       למוסכם בהסכם הקיבוצי ובמהלך תקופת תוקפו, ידונו הצדדים בבקשה, וככל שתהיה הסכמה - 

       היא תעוגן בהסכם קיבוצי מיוחד. מר יעקב אגמון, סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי, השיב ביום

       4.8.03 כי האמור במכתב זה מקובל עליו.

 

עיקר טענות המבקשים:

 

15.  על פי ההסכם הקיבוצי, שבו המכסה המרבית לפיטורי עובדים במשיבה, לגבי השנים 2003-

       2004 היא 1.6%, רשאית המשיבה לפטר לא יותר משני עובדים. לפי מסמך ההסכמות נקבע

       הליך מיוחד למקרים חריגים. לפיכך זימונם של 25 עובדים במכסה העולה על 1.6% נוגדת את

       איסור הפיטורים ומהווה הפרה של ההסכם הקיבוצי.

 

16.  על פי ההסכם הקיבוצי הליך פיטורי שני העובדים חייב להתבצע על פי כללי הפיטורים הקבועים

       בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, דהיינו בהסכמה עם ועד העובדים, ובהעדר הסכמה

       - בהליכים הקבועים באותה חוקה להכרעה בחילוקי דעות, בלוח זמנים מקוצר.

 

17.  הואיל והליך הפיטורים היה בניגוד להסכם הקיבוצי הוא לא זכה לשיתוף פעולה של ועד

       העובדים, זאת בהתאם להנחיות הסתדרות הפקידים. בהעדר הסכמה עם ועד העובדים - נעשה

       הזימון לשימוע גם בניגוד להוראות חוקת העבודה.

 

18.  במכתב הזימון לשימוע לא נרשם כל נימוק מדוע מבקשת המועצה לפטר את העובד המוזמן, כך

       גם נמסר הזימון לשימוע בהתראה של 24 שעות בלבד. בהעדר נימוק אישי להכללתם של מי

       מהמבקשים ברשימת המפוטרים, מדובר בפגם שורשי המאיין את הליך השימוע.

 

19.  כטענה חליפית, תוכנית ההבראה גובשה ואושרה סופית על ידי מליאת המועצה של המשיבה

       ביום 30.12.2003 ללא קיום היוועצות, או מו"מ, או תיאום עם נציגות העובדים  - הלא הם - ועד

       העובדים במשיבה והסתדרות הפקידים. בהיות הליך גיבושה של תוכנית ההבראה פסול מיסודו -

       ממילא פסול גם כל הליך נילווה הבא לממש אותה.

 

עיקר טענות המשיבה:

 

20.  ההליך בו נקטו המבקשים אינו ההליך הנכון או הראוי, משום שהבקשה אינה עוסקת בזכויות

       קיבוציות במהותה, אלא מדובר במצבור של סכסוכים אינדיבידואליים.

21.  קבלת טענות המבקשים משמעותה שיתוק המשיבה ומניעת כל אפשרות להתייעלות ופיטורי

       עובדים, ועל בית הדין לשקול את מצבה הכספי הקשה של המועצה.

 

22.  ועד העובדים סירב לנהל מו"מ עם המועצה ובכך יש לראות את הממקשת כמי שויתרה על

       הזכות להיוועץ עמה.

 

23.  ההליך בו נקטה המבקשת הנו הליך המתייחס לחלק מהעובדים אשר הוזמנו לשימוע ומשום 
        מה 
לא לכל העובדים. מספר העובדים שהוזמנו לשימוע הינו 25 ואילו הבקשה מוגשת רק בשם 
        12 
עובדים.

 

24.  המבקשת ממאנת לנהל מו"מ עם המועצה בשל סירוב עקרוני עפ"י הוראת מזכ"ל הסתדרות

       הפקידים, לפיו אין לקיים מו"מ בשום רשות מקומית ובעיריות עד לחתימת הסכם מסגרת בין

       השלטון המקומי, משרד הפנים וההסתדרות, ועל כן נוהגת המבקשת בחוסר תום לב בדרגה

       חמורה ביותר.

 

25.  במסגרת ההליך הנוכחי העלו המבקשים טענה חדשה לפיה כאילו הסירוב לנהל מו"מ נעוץ

       בהסכם הקיבוצי מיום 4.8.2003. עצם העלאת הטענה מהווה חוסר תום לב כאשר אין בטענה 
       זו 
אמת.

 

26.  אין בהסכם הקיבוצי בדבר פיטורים רוחביים כדי להשפיע על תוצאות ההליך כאן, הואיל ואין הוא

       גורע מהוראות תכנית הבראה והוא בא להוסיף על תכנית ההבראה ולא למעט ממנה. המלים

       שההסכם עושה בהן שימוש - "פיטורים רוחביים" - מביא למסקנה שהסכם זה אינו חל על

       פיטורים הנובעים מסגירת מחלקות, ומשחלקם הארי של הפיטורים הינם עקב סגירת מפעל –

       סגירת מחלקות, אין ההסכם חל על פיטורים אלה.

 

27.  מהוראות ההסכם עולה כי מכסת הפיטורים, שנקבעה בהסכם הקיבוצי,  לשנים 2003-2004 

       בשיעור 1.64% - הינה מכסה אשר באה להוסיף על תוכניות ההבראה הקיימת או שיהיו קיימות

       ברשויות המקומיות ואין בה כדי להגביל את הפיטורים בהתאם לתכניות הבראה קיימות.

 

28.  הוראת מזכ"ל ההסתדרות, שלא לנהל מו"מ עם אף רשות מקומית הגיעה אף למרכז השלטון

       המקומי, שהוא נציגן של הרשויות המקומיות, שכן מר מורוזובסקי אף מסרב לנהל מו"מ עם מרכז

       השלטון המקומי בדבר פיטורים נוספים כלשהם לפי אותו מנגנון.

 

דיון  והכרעה:

 

29.  המשיבה טוענת, כטענה מקדמית, כי ההליך בו נקטו המבקשים אינו ההליך הנכון או הראוי,

       משום שהבקשה אינה עוסקת בזכויות קיבוציות במהותה, אלא מדובר במצבור של סכסוכים

       אינדיבידואליים. אין אנו תמימי דעים עמה. בענייננו עסקינן בסכסוך בדבר תחולתו, פירושו

       וביצועו של הסכם קיבוצי ואין ספק כי הדרך הנכונה היא שהסכסוך ידון בהליך קיבוצי.

 

30.  המכסה המרבית, על פי ההסכם הקיבוצי, לפיטורי עובדים ברשויות המקומית בשנים 2003-

       2004 היא 1.6% (סעיפים 2  ו-3 להסכם). בד בבד מתייחס ההסכם לתוכניות הבראה קיימות

       הקובעות פיטורי עובדים וזו לשונו של סעיף 12 להסכם:

 

                            "בכל רשות מקומית לרבות שלוש הערים הגדולות, בה קיימים הסכמים או סדרים

                            קיבוציים (להן בסעיף 12 זה:"תוכנית הבראה מקומית") בדבר פיטורי עובדים

                            במסגרת תכניות הבראה לשנים 2003 ו/או 2004 יחולו ההוראות הבאות:

 

       א.    פוטרו כל מכסת המפוטרים שנקבעה בתוכנית ההבראה מקומית עד ליום 30.6.03, מכסת

               המפוטרים תהיה כקבוע בהסכם זה.

       ב.   פוטרו חלק מכסת המפוטרים שנקבעה בתוכנית ההבראה מקומית עד ליום 30.6.03 
             מכסת 
מפוטרים תהיה כקבוע בהסכם זה אך לא פחות מיתרת מכסת המפוטרים שנקבעה 
             בתוכנת 
ההבראה מקומית."


31.  טוענת המשיבה כי המכסה שנקבעה בהסכם הקיבוצי, באה להוסיף על תוכניות ההבראה

       הקיימות ביום חתימת ההסכם או שיהיו קיימות לאחר חתימת ההסכם, ברשויות המקומיות

       ומשכך רשאית המשיבה לנקוט בהליך פיטורים, לפי תוכנית ההבראה שלה מיום 30.12.2003,

       ואין לראות במשיבה כמי שמפרה את הוראות ההסכם הקיבוצי.

       טענה זו אינה מקובלת עלינו. ההסכם הקיבוצי מתייחס אך רק לתוכניות הבראה הקיימות ביום

       חתימת ההסכם ואין הוא מתייחס לתוכניות הבראה, שיגובשו לאחר חתימת ההסכם הקיבוצי.

       לעניין תוכניות אלה - שיגובשו בעתיד לאחר חתימת ההסכם - הסכימו הצדדים על המנגנון

       שנקבע במסמך ההסכמות מיום 4.8.03 המצורף להסכם הקיבוצי, הלא הוא מכתבו של מר לאון

       מורוזובסקי, יו"ר הסתדרות הפקידים, אל מר יעקב אגמון, סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי, אשר

       זו לשונו:

                            "לבקשתך ובהמשך להסכם הקיבוצי מיום 4.8.03 (להלן: ההסכם הקיבוצי) הנני

                            להודיעך כי ככל שלעמדת מרכז השלטון המקומי יהיה צורך בפיטורי צמצום ברשות

                            מקומית מסוימת, בנוסף למוסכם בהסכם הקיבוצי ובמהלך תקופת תוקפו, למרות

                            האמור בסעיף 15 להסכם הקיבוצי, נדון בבקשה, עם זאת מובהר, כי אין בדיון כדי

                            לגרוע באמור בסעיף 15 להסכם הקיבוצי, אלא אם נגיע להסכמות אשר יעוגנו

                            בהסכם קיבוצי מיוחד שיחתם ע"י הח"מ."

 

פרשנותה של המשיבה, לפיה ההסכם הקיבוצי מתייחס גם לתוכניות הבראה שיגובשו לאחר

חתימת ההסכם, אינה מתיישבת עם עצם קיומו של מסמך ההסכמות, שבא לעולם משום

שההסכם הקיבוצי אינו מתייחס לתוכניות הבראה שיגובשו בעתיד, אלא מתייחס אך ורק

לתוכניות הבראה הקיימות ביום חתימת ההסכם. 

       משתוכנית ההבראה של המשיבה גובשה ביום 30.12.03, היא אינה נכללת במסגרת סעיף 12

       להסכם. משטוענת המשיבה כי יש צורך דחוף בפיטורי צמצום בחצרה, היה עליה לפעול לפי 

       שנקבע במסמך ההסכמות ולפנות אל מרכז השלטון המקומי על מנת שיפעיל את המנגנון נקבע

       בעניין, משלא עשתה כן אין לה להלין, אלא על עצמה.

 

32.  עוד טוענת המשיבה כי המלים שההסכם עושה בהן שימוש - "פיטורים רוחביים" - מביא

        למסקנה שהסכם זה אינו חל על פיטורים הנובעים מסגירת מחלקות, ומשחלקם הארי של

       הפיטורים הינם עקב סגירת מפעל - סגירת מחלקות, אין ההסכם חל על פיטורים אלה.

       אין ניתן ללמוד דבר זה מההסכם הקיבוצי, להיפך, סעיף 15 להסכם קובע כי מוסכם על הצדדים

       שההסכם הקיבוצי ממצה כל דרישה לפיטורי צמצום ופיטורים רוחביים לשנים 2003-2004, על

       כן אין בידינו לקבל גם טענה זו.

 

33.  בנסיבות אלה מקבלים אנו את טענת המבקשים וקובעים כי הליך הפיטורים בו נוקטת המשיבה

       הינו בניגוד להסכם הקיבוצי. משכך כל ההליכים שנקטה בהם המשיבה במסגרת הליך פיטורים

       ובכלל זה הזמנת העובדים, הכוללים את המבקשים 3-15 לשימוע, הם בגדר הפרה של ההסכם

       הקיבוצי.

 

34.  איננו מוצאים כל סתירה או חוסר תום לב במכתבו של מזכיר האיגוד המקצועי, של הסתדרות

       הפקידים במרחב חיפה,  מר יעקב מנין, מיום 6.1.2004 אל ראש המועצה, שכן כל עוד לא

       נחתם הסכם קיבוצי אחר, אין לפטר, אלא על פי האמור בהסכם הקיבוצי מיום 4.8.03, ואין לנהל

       משא ומתן, אלא באשר לפיטורים לפי הסכם קיבוצי זה, ועל כן אין לבוא בטרוניה אל הועד, על

       שאינו משתף פעולה עם המועצה באשר להליך פיטורים שנעשה בניגוד להסכם הקיבוצי.

 

35.  טוענת המשיבה כי מר מורוזובסקי מסרב לנהל מו"מ עם מרכז השלטון המקומי, בדבר פיטורים

       נוספים. משהמשיבה כלל לא פנתה אל המרכז לשלטון מקומי בעניין בקשתה לפיטורי עובדים

       נוספים מעל למכסה, ממילא גם מרכז השלטון המקומי לא פנה למזכירות הפקידים לשם 
       הפעלת 
המנגנון שנקבע במסמך ההסכמות, ועל כן תמהנו כיצד זה טוענת המשיבה כי מר 
       מורוזובסקי 
מסרב לנהל מו"מ עם מרכז השלטון המקומי, בדבר פיטורים נוספים  לפי אותו מנגנון,
       אם כלל 
לא היתה פניה אליו?!

 

36.  טוענים המבקשים כי במכתב הזימון לשימוע, שנשלח לעובדים, לא נרשם כל נימוק מדוע

       מבקשת המשיבה לפטר את העובד המוזמן, ובהעדר נימוק אישי להכללת מי מהמבקשים

       ברשימת המפוטרים, מדובר בפגם שורשי המאיין את הליך השימוע. טענה זו מקובלת עלינו.

       מטרתה של זכות הטיעון היא להביא לידי כך שתתקבל החלטה עניינית ומבוררת לאחר שתשמע

       עמדתו של מי שעלול להיפגע מן ההחלטה. זכותו הראשונית של העובד היא לדעת מה הן

       הטענות המועלות נגדו או הנימוקים לפיהם מבקש המעביד לפטרו ובהתאם לכך ליתן את

       תגובתו להם.

       יפים לעניין זה דבריה של כבוד השופטת ארד בפרשת ד"ר יוסי גוטרמן:

 

                            "14. הלכה פסוקה היא, מימים ימימה, כי זכות הטיעון הינה מזכויות היסוד

                            הראשוניות בשיטתנו המשפטית, ומקום של כבוד שמור לה ביחסי העבודה בכלל,

                            קל וחומר - עת נשקלת אפשרות לסיום העסקתו של עובד, בין בדרך של פיטורים

                            ובין בדרך של אי-חידוש חוזה עבודה.

                            ודוק. זכות הטיעון איננה מטבע לשון, אין לראות בה "טֶקֶס" גרידא, שיש לקיימו,

                            מצוות אנשים מלומדה, כדי לצאת חובה. זכות הטיעון נמנית על זכויות היסוד של

                            שיטתנו המשפטית ומטרתה להביא לידי כך שתתקבל החלטה עניינית, מושכלת

                            ומבוררת, תוך מתן תשומת לב מלאה ומשקל ראוי לעמדותיו ולעניינו של מי שעלול

                            להיפגע מן ההחלטה. זוהי זכותו הראשונית של העובד לדעת מה הן הטענות

                            המועלות נגדו, או בעניינו ובהתאם ליתן תגובתו להן, להציג את האידך-גיסא,

                            מנקודת ראותו, ולנסות לשכנע את בעל הסמכות לשנות מדעתו ככל שיש בה 
                            לפגוע 
בזכויותיו (לעניין זה ראו: דב"ע מח/148-3 שק"ם בע"מ - אפרים גרינברג, 
                            פדע כ 
141, 143).

                            עד כאן הזכות וממנה נובעת החובה המוטלת על המעביד - להציג בפני העובד 
                            את 
הטענות המופנות כלפיו, את השאלות שעלו בעניינו אשר יש בהן כדי להשפיע 
                            על 
מקבל ההחלטה. כל זאת, בפתיחות, בהגינות ובתום לב מבלי לכחד דבר מן

                            העובד." (ע"ע 1027/01 ד"ר יוסי גוטרמן - המכללה האקדמית עמק יזרעאל, 
                            פד"ע 
לח 448, בעמ' 455; ראו גם: ע"ע 1290/02, 1303/02 מדינת ישראל  - 
                            אלי
שדה, 
עבודה ארצי כרך לג (99), 36).

 

       על כן משבמכתב הזימון לשימוע, שנשלח לעובדים, לא נרשם כל נימוק מדוע מבקשת המשיבה

       לפטר את העובד המוזמן, מדובר בפגם שורשי המאיין את הליך השימוע.

 

סוף דבר:

 

37.  משמצאנו כי המשיבה מפרה את ההסכם הקיבוצי אנו קובעים כי המשיבה מנועה מלהמשיך או

       מלנקוט  בהליכי פיטורים, אלא לפי ובכפוף להוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.8.03. כך גם

       קובעים אנו כי הליך השימוע הינו בטל מחמת הפגם שדבק בו.

 

38.  אשר למכסת העובדים אשר המשיבה רשאית לפטר לפי ההסכם הקיבוצי, על המשיבה  לקיים

       את הליך הפיטורים בעניינם, בשים לב  להוראות ההסכם הקיבוצי, ובכלל זה עליה לנהוג לפי

       סעיף 6 להסכם, המורה כי פיטורי העבדים ברשויות המקומיות (למעט בשלוש הערים הגדולות)

       יבוצעו על פי הוראות חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל.

 

39.  משעסקינן בהליך קיבוצי אין צו להוצאות.

 

ניתן היום י' באדר, תשס"ד (3 במרץ 2004) בהעדר הצדדים.

 

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.


  powered by  
[Pixelit - בניית אתרים]
   |  
@ כל הזכויות שמורות אבני-הרצוג-אבידן את גורביץ' ושות'