Avni
טלפון: 04-8682020
 
דף הבית > פסקי דין > דיני פלילים
פסקי דין בעניני פלילים

מתי ייאסר שימוש במידע על חברים באגודה שיתופית לצורך הכנת פנקס בוחרים

 

ביום 2.2.12 ניתן בבית המשפט השלום בחיפה פסק דין בעניין זיכוי בעלי תפקידים באגודה שיתופית קריית

חיים מעבירות של שימוש "במידע פנקס" ו"מסירת מידע ממידע פנקס" לפי חוק הבחירות ו"פגיעה

בפרטיות" בניגוד לחוק הגנת הפרטיות.

 

במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט:

1.        כי מסמך המשווה בין ספר החברים של האגודה לבין ספר הבוחרים של עיריית חיפה איננו מהווה

            "פנקס מידע" כמשמעותו בחוק הבחירות ואיננו בגדר "מאגר מידע" על פי חוק הגנת הפרטיות.
2.        כי השוואת פרטי הבוחרים המצויים כדין בידי האגודה אל מול פרטי האנשים הרשומים בספר   
           החברים של האגודה איננה מהווה פגיעה בפרטיות מהסוג הנאסר בחוק הגנת הפרטיות, וכי מדובר
           בפגיעה מינימלית, הנכנסת בגדר " זוטי דברים". כן נקבע כי ישנו עניין ציבורי בעדכון פרטי חברי האגודה
           כך שספר הבוחרים יכלול רק את הזכאים להיכלל ברשימת הבוחרים למוסדות האגודה.
3.        הפעולות שיוחסו לנאשמים נעשו בתום לב ללא כוונה פלילית, ובהסתמך על ייעוץ משפטי. עובדה זו, ביחד 
           עם הרקע והנסיבות לגיבוש הרשימה, מצדיקים את המסקנה כי לא בוצעו העבירות המיוחסות לנאשמים. 
4.        הקובלנה שהוגשה מדגימה את ההצדקה לביטול מוסד הקובלנה הפלילית, שכן קשה להוכיח כי המדינה
           שהיא הגורם המאשים בתביעות פליליות - הייתה מגישה כתב אישום במקרה זה; בהמשך, חויב הקובל 
           בהוצאות הגנתם של הנאשמים

 

עורכי הדין פטריק אלגז ולימור פורר ייצגו בתיק את הנאשמים

 

ק"פ 7729-10-10 הרץ נ' דוניץ ואח'

 

כבוד השופט יחיאל ליפשיץ

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאן


  powered by  
[Pixelit - בניית אתרים]
   |  
@ כל הזכויות שמורות אבני-הרצוג-אבידן את גורביץ' ושות'