Avni
טלפון: 04-8682020
 
דף הבית > מאמרים והרצאות > דיני עבודה
דיני עבודה - מאמרים והרצאות

העסקת בני נוער - כללים והנחיות
סקירת תיקון 24 לחוק הגנת השכר
זכויותיו של עובד כאשר המעביד אינו מפריש כספים לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים
הבטחת זכויות פנסיוניות של עובדי חברה, כאשר החברה (המעסיק) נקלעת לחדלות פרעון
שמירה על רציפות ביטוח מנהלים
כתיבת בלוגים בראי זכויותיו וחובותיו של העובד

שאלות ותשובות בעניין זכויות עובדים ביום חתונתם
שאלות ותשובות בעניין עבודה ביום הבחירות
שאלות ותשובות בנוגע להעסקת עובדי קבלן
אחריותו של מזמין השירות לתשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדי הקבלן ששכר
תופעה: עובדים זרים תובעים עזבונות של קשישים בהם טיפלו
פיטורים עקב שירות מילואים
האם מעביד שהפריש כספים לביטוח מנהלים פטור מתשלום פיצויים לעובד שפוטר?
תשלום שכר חודשי בתקופת החגים
ימי חופשה לעובד במשרה חלקית
שאלות ותשובות בנושא שבוע עבודה מקוצר
תשלום פיצויי פיטורים ליורשיו של עובד שנפטר
זכותו של עובד לתשלום שעות נוספות
עבודה ביום הזכרון וביום העצמאות
האם ניתן לעבוד ללא הסכם עבודה?
התאגדות בארגון עובדים
זכויותיהם של עובדי חברה שהתפרקה
התפטרות עקב מחלה
האם המעביד רשאי לחייב עובד לעבור בדיקת פוליגרף?
שאלות ותשובות בנוגע לעבודה בחג
עדכון חקיקה - חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

  powered by  
[Pixelit - בניית אתרים]
   |  
@ כל הזכויות שמורות אבני-הרצוג-אבידן את גורביץ' ושות'