Avni
טלפון: 04-8682020
 
דף הבית > פסקי דין > דיני תכנון ובניה, מקרקעין ונדל"ן
פסקי דין בענייני תכנון ובניה, מקרקעין ונדל"ן

זכאותו של מתווך לתשלום דמי תיווך

ביום 10.2.09 ניתן בבית המשפט השלום בחיפה פסק דין בעניין זכאותו של מתווך לדמי תיווך, במקום בו המתווך
מפגיש בין הצדדים ומתנהל מו"מ שאינו מניב הסכם מכר. זמן מה לאחר שהמו"מ דועך וגווע, מתחדש המו"מ, כאשר
במו"מ המחודש המתווך אינו מעורב, בשל הסתרתו המכוונת על ידי הרוכש.

במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט התובע זכאי לדמי תיווך שכן הוא היה זה שהפגיש בין הצדדים והיה הגורם היעיל
לקשירת העסקה. עוד קבע בית המשפט כי אין בעובדה שהמתווך לא היה מעורב במו"מ המתחדש כדי לשלול את זכאותו
לדמי התיווך שכן הרוכש הסתיר את דבר קיומו של המו"מ מידיעתו במתכוון.

עו"ד קרן אבידן ממשרדנו ייצגה בתיק את המתווך מר אופיר ציגלר.

(תא"מ 10448/07 ציגלר נ' הוד, כבוד השופטת חן ברק)

לצפיה בפסק הדין לחץ כאן
דיון תקדימי בשאלת זכותם של צדדים להסכם בוררות לקבוע מהן העילות להתערבות בית המשפט
בפסק בוררות

ביום 4.11.09 ניתן בבית המשפט העליון פסק דין בעניין הוועדה המקומית לתכנון ובניה נ. ב.מ. כרפיס בע"מ.

 במסגרת פסק הדין דן בית המשפט בסוגיה תקדימית באשר לזכות הצדדים להוסיף, במסגרת הסכם הבוררות,
עילת התערבות בפסק בורר שאינה נקובה בחוק הבוררות.

בית המשפט קבע כי רשימת העילות להתערבות בפסק בורר היא רשימה סגורה וכי הצדדים להסכם הבוררות אינם
רשאים להוסיף לה עילות נוספות.

 

עורכת הדין קרן אבידן ממשרדנו ייצגה בתיק את עיריית חיפה ואת הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה.

 

רע"א 8941/06 עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה נ. ב.מ. כרפיס בע"מ

 

כבוד השופטת א. פרוקציה.

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאן
האם על פיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין חלה חובת תשלום מעמ ?

ביום 14.6.10 ניתן בבית המשפט השלום בחיפה פסק דין בעניין טענת פרעתי שהגישה הוועדה המקומית
לתכנון ובניה נ. חברת ב.מ. כרפיס בע"מ.

 

במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט כי טענת פרעתי שהגישה הוועדה המקומית נדחתה על ידי רשם ההוצאה
לפועל שלא בדין וכי הוועדה לא הייתה חייבת לשלם לב.מ. כרפיס את הסכומים שנגבו במסגרת תיק ההוצאה לפועל.
בית המשפט הסתמך על פסק הדין בבית המשפט העליון שקבע כי על פיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין בשל אישור
תכנית בניין עיר אין לשלם מס ערך מוסף.

 

עורכת הדין קרן אבידן ממשרדנו ייצגה בתיק את הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה.

 

ע"ר  5518-10-09 הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה נ. ב.מ. כרפיס בע"מ

 

כבוד השופט/ת תמר נאות פרי

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאן 

מיהו בעל זכות הקניין בתחום הדרך?

ביום 28.4.2008 ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה בעניין הצהרה את בעלות עיריית חיפה על חלק מהמקרקעין
שהוחזקו על ידי חץ אקולוגיה.

 

במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט כי חלק בזכויות במקרקעין, שהיו בעבר בחזקת חץ אקולוגיה, ואשר הופקעו
לצורך הרחבת דרך גזאל, שייכות לעיריית חיפה ומכך חץ אקולוגיה אינה זכאית לפיצויי בגין הפקעת חלק זה.

 

עורכת הדין קרן אבידן ממשרדנו ייצגה בתיק את עירית חיפה

 

הפ 180/04 חץ אקולוגיה בע"מ ואח' נ. עיריית חיפה ואח'

 

כבוד השופטת שושנה שטמר

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאןנדחתה תביעת הכשרת היישוב לשלם לה פיצויי הפקעה עבור קרקע חקלאית בהתבסס על
הקרבה לאזור התעשיה מת"ם

 

ביום 31.5.2010 ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין בעניין פיצויי הפקעה שתבעו חברת הכשרת הישוב
בע"מ בגין קרקע שהופקעה במבואות הדרומיים של העיר חיפה.

 

במסגרת פסק הדין דחה בית המשפט את טענות הכשרת היישוב בע"מ בדבר הפוטנציאל לשינוי ייעוד הקרקע
והעלאת ערכה בשוק החופשי. בית המשפט קבע כי אין עדות ממשית לסיכויי לשינויי ייעוד המקרקעין מקרקע חקלאית
לקרקע לבניה. משכך נקבע כי יש לשלם לתובעת את פיצויי ההפקעה כשהם מחושבים על פי ערך הקרקע כחקלאית,
ללא התחשבות בסיכויי לשינויי ייעודה למגורים.

 

עורכת הדין קרן אבידן ממשרדנו ייצגה בתיק את עיריית חיפה, הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה ואת חברת יפה
נוף
תחבורה תשתיות ובניה בע"מ.

 

ת"א 970/06 הכשרת היישוב בע"מ כנגד עירית חיפה, ועדה מקומית לתכנון ובניה, יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ

 

כבוד השופט עדי זרנקין

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאןנדחה ערעור על הכרעת וועדת הערר בנוגע לפיצויי המגיע בגין ירידת ערך חלקה

 

ביום 8.12.2005 ניתן בבית משפט לעניינים מנהליים בחיפה פסק דין בעניין שיעור הפיצוי המגיע לבעלי זכויות
במקרקעין
בגין ירידת ערך החלקה כתוצאה משינוי ייעוד מתעשייה לדרך.

במסגרת העתירה המנהלית ביקשו בעלי הזכויות לערער את החלטת וועדת הערר אשר קבעה את שיעור הפיצוי
המגיע להם בגין ירידת הערך.

 

במסגרת פסק הדין דחה בית המשפט את העתירה המנהלית, אישר את החלטת ועדת הערר וקבע כי שיעור הפיצוי
שנקבע במסגרתה תואם את המגיע לבעלי הזכויות.

בית המשפט הדגיש את הכלל הנקוט לפיו בהעדר נסיבות מיוחדות ושגיאות בחוות דעת השמאי המכריע, צריכה
ועדת הערר לאמץ את חוות דעתו. כן הבהיר בית המשפט כי נזק כלכלי הינו נזק שאינו בר פיצוי במסגרת הפיצוי בגין
ירידת ערך המקרקעין.

 

עורכת הדין קרן אבידן ממשרדנו ייצגה בתיק את הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה

 

עמנ 459/04 חץ אקולוגיה בע"מ ואח נ. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה

 

כבוד השופט פיזם חיים

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאן
זיכוי חברה מבניה ללא היתר ומהפרת צו שיפוטי

 ביום 31.1.12 ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה

 

פסק דין בעניין זיכוי המערערת מעבירת בנייה ללא היתר והפרת צו שיפוטי

 

במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט:

 

1.         כי לא ניתן לייחס לתאגיד ביצועה של עבירת בנייה שבוצעה ע"י בעל מניות בתאגיד כיוון

            שבעל מניות אינו אורגן של התאגיד כהגדרתו בתיק החברות.

2.         התחייבות נאשם שלא לעשות שימוש במבנה שנבנה ללא היתר, גם אם קיבלה תוקף

של החלטה, איננה בגדר "צו הפסקה שיפוטי" כמשמעותו בסעיף 239 לחוק התכנון והבנייה; זאת, בנסיבות
שבהן מדובר בהסכמת הצדדים שביהמ"ש לא היה מעורב בגיבושה, ואשר כללה גם הסכמה בעניין מועד כניסתו
לתוקף של צו הריבה - נושא שאיננו חלק מההליכים לפי סע' 239 לחוק.

3.          לאחר זיכוי המערערת בחלק מהעבירות שבהן הואשמה, הופחת במחצית הקנס שהוטל

             עליה.

 

עורכי הדין יאיר אבני ולימור פורר ממשרדנו ייצגו בתיק את המערערים

 

תיק ע"פ 27173-11-11  אג'נדה בר קפה בע"מ ואח' נ' ועדה מחוזית לתכנון ובניה חיפה

 

כבוד השופט אברהם אליקים

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאןביטול זכרון דברים לרכישת דירה

 

ביום 9.7.99 ניתן בבית המשפט השלום בחיפה

 

במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט הנתבעים ביטלו את זכרון הדברים כדין מהטעם שלא גילו להם נושאים
מהותיים אשר היה על המוכר לגלות, לרבות היות הקבלן אשר בנה את הדירה בפירוק בטרם
רישום הדירה
על שם המוכר והטרם רישום בית משותף.

 

עורכי הדין יהודה שועלי ואסנת הירש ממשרדנו ייצגו בתיק את הנתבעים

 

ת.א 21294/05 ערן מרום נ' מלמד כהן אורה ואח'

 

כבוד השופט יעקב וגנר

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאןזכות הקנין נסוגה בפני אינטרס הציבור בפיתוח תשתיות

 

ביום 22.5.08 ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה

 

פסק דין בעניין תובענה למסירת חזקה לפי סעיף 8 לפקודת הקרקעות והיחס בינה לבין הזכות לפיצויים ולחוק
יסוד: כבוד האדם וחירותו.

 

במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט תביעה לפי סעיף 8 לפקודת הקרקעות איננה ההליך המתאים לדיון בשאלת
פיצויי ההפקעה. הזכות לקבלת חזקה אינה מותנית בתשלום פיצויים.

תכליתו של סעיף 8 היא לקצר את ההליכים הקשורים בתפיסת החזקה בנכס המופקע.

במקרה בו הוצע לדייר מגוון רב של דירות חלופיות המהוות שיכון ראוי על פי חוות דעת שמאית אין מקום לדון בטענה
לפגיעה בזכות הקניין.

רצונו של הנפקע לקבל דיור חלוף זהה לנכס המופקע אינו משפיע על בחינת סבירות הדיור החלופי שהוצע.

הנפקע זכאי לתבוע פיצויי הפקעה, והשיכון החלוף אינו חייב לשקף את מלוא הפיצוי המגיע לו.

 

עורכי הדין יאיר אבני ואסנת הירש ממשרדנו ייצגו בתיק את הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה.

 

תיק הפ' 205/07, הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה נ' ממן דוד וג'נט.

 

כבוד השופט אלכס קיסרי.

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאןפרשנות הסכם לתשלום פיצויי הפקעה שנערך בטרם אישור התכנית המפקיעה

 

ביום 30.3.11 ניתן בבית המשפט השלום בחיפה

 

פסק דין בעניין קביעת המועד החוזי לפיצוי בגין הפקעה, במקרה שהחוזה נחתם בטרם אישור התכנית המפקיעה
ופרסום הודעות הפקעה; ובענין דרישת אישור ניכוי מס במקור כתנאי  לתשלום פיצוי הפקעה.

 

במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט:

 

1.       שעה שלשון החוזה מפורשת ואף עולה בקנה אחד עם ההגיון הכלכלי, יש לפרש לפיה את החוזה.

2.       עיריית חיפה לא נטלה על עצמה התחייבות לגבי מועד פרסום הודעות הפקעה. נושא זה אינו מצוי בסמכותה או בהשפעתה.
          אילו היתה ניתנת הבטחה בעניין, חזקה שהיתה באה לידי ביטוי 
בגוף החוזה.

3.       לא הוכח כי העירייה פעלה בחוסר תום לב בקיום החוזה.

4.       דרישת העיריה לקבל אישור על שיעור ניכוי מס במקור הינה דרישה מכח צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים
          או נכסים כהכנסה), תשל"ז-1977, ואיננה מהווה הפרת חוזה.

 

עורכי הדין יאיר אבני ואסנת הירש ממשרדנו ייצגו בתיק את עיריית חיפה.

 

ת.א 15029/07 חברה קדישא של העדה הכורדית בחיפה נ' עירית חיפה

 

כבוד השופט/ת כאמלה ג'דעון

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאןועדה מקומית איננה אחראית לחריגות בניה שבוצעו בניגוד להיתר שניתן כדין

 

ביום 7.3.11 ניתן בבית משפט השלום בחיפה

 

פסק דין בעניין דחיית תביעתו של בעל נכס לפיצויים בגין ביצוע בנייה בסטייה מהיתר ולהכשרת

הבניה שבוצעה, כאשר בינתיים שונתה מדיניות הוועדה.

 

במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט:

 

1.       מינוי מפקח עליון לעבודות הבניה אינו משחרר מאחריות את מבקש ההיתר, שעה שמבקש ההיתר הוא זה
          שיזם את חריגות הבניה.

2.       משניתן היתר בניה ע"פ מדיניות הוועדה המקומית, לא ניתן לייחס לאדריכל רשלנות בתכנון המבנה.

3.       אין זה מתפקידה של ועדה מקומית לבצע פיקוח עליון או צמוד על עבודות בניה.

4.       פעולתה של הוועדה המקומית לאיתור ולהפסקת חריגות בנייה שעה שנודע לה על חריגה פלונית, היא סבירה
          ואיננה מהווה חוסר תום לב.

5.       בית משפט השלום אינו מוסמך להורות לוועדה מקומית ליתן טופס אכלוס.

6.       מחלוקת פרשנית בין הוועדה המקומית לבין ועדת הערר איננה מעידה על רשלנות מצד הוועדה המקומית.

7.       התביעה נגד הוועדה המקומית נדחתה, אפוא, במלואה.

 

עורכי הדין קרן אבידן ואסנת הירש ממשרדנו ייצגו בתיק את הועדה המקומית לתו"ב ק. טבעון.

 

ת.א 12343/00 אביב נ' בן ציוני ואח'

 

כבוד השופטת אריקה פריאל.

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאןהאם סעיף 198(ח) לחוק התכנון והבניה מקנה זכות ערעור על כל החלטה הניתנת על ידי ועדת הערר?

 

ביום 12.1.09 ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה

 

פסק דין בעניין העדר זכות ערעור על החלטת ביניים של ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה.

 

במסגרת פסק הדין דן בית המשפט המחוזי בחיפה בערעור מינהלי שהוגש ע"י העוררים כנגד החלטת ועדת
הערר אשר נתנה הנחיות לשמאי מכריע אשר מונה על ידה.

בית המשפט קיבל את בקשת הועדה המקומית לסילוק הערעור על הסף, וקבע כי משמעות הביטוי "על החלטת
ועדת הערר" שבסעיף 198(ח) לחוק התכנון והבניה, הינה כי ניתן לערער על החלטת ועדת הערר רק כשהיא
מכריעה בערר לגופו ולא כאשר מדובר בהחלטת ביניים.

 

עורכת הדין לימור פורר ממשרדנו ייצגה בתיק את הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה.

 

עמ"נ 6698-11-08 הועדה המקומית לתכנון חיפה נ' אלישע הלל ואח' .

 

כבוד השופט אלכס קיסרי.

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאןפיצויי הפקעה – האם כוללים פיצוי בגין פגיעה בשימוש בלתי חוקי שנעשה במקרקעין?

 

בית המשפט העליון קבע עקרונות לחישוב פיצויי הפקעה של מקרקעין בהם נעשה שימוש בלתי חוקי

 

ביום 9.12.2008 ניתן בבית המשפט העליון בירושלים פסק דין בעניין פנינה פינקלשטיין ואחרים נגד מדינת ישראל.

 

במסגרת פסק הדין סקר בית המשפט את מטרות דיני ההפקעה ואיזונם מול זכות הקניין שהינה זכות יסוד. בית
המשפט
קבע שעל אף העובדה כי השימוש שנעשה בקרקע הינו שימוש בלתי חוקי, ועל אף החשיבות והצורך בשמירת
החוק, זכות הקניין של הפרט אינה מאפשרת התעלמות גורפת  משימושים בלתי חוקיים שנעשו בקרקע משך שנים
כאשר אלו נעשו בידיעת ו/או בעידוד הרשויות, ללא כל צעדי אכיפת חוק.

בהתאמה קבע בית המשפט את העקרונות לתחשיב פיצויי ההפקעה בהתייחס לשימוש הבלתי חוקי.

 

עורכת הדין קרן אבידן ממשרדנו ייצגה בתיק את פנינה פינקלשטיין

 

תיקים ע"א 3015/06 ע"א 3053/06 ע"א 9990/06 ע"א 1011/06 ע"א 6183/07 ע"א 6650/07

מד"י נ. פנינה פינקלשטיין

 

כבוד השופטים א.גרוניס, ע.ארבל, א. חיות

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאןהמועד להגשת התנגדות לתכנית מתאר, ומתי יש לראות תוכניות שונות כתוכניות המהוות
רצף תכנוני

 

ביום 12.4.07 ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין בעניין פגיעתה של תוכנית מאוחרת והאם היא

מהווה רצף תכנוני עם תוכנית מוקדמת.

 

במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין בעניין פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון

והבניה שתבע המערער בעקבות התכנית לביצוע פרויקט מנהרות הכרמל בחיפה. 

בית המשפט דחה את העתירה וקבע כי התכנית הראשונה משנת 1997 והתכנית המאוחרת משנת 2003,

 במסגרתה הוסף הפתח בגרנד קניון, אינן מהוות תכניות בעלות רצף תכנוני- שמאי וכי התכנית המאוחרת

 אף מיטיבה עם המערער, ולכן על עתירת המערער חלה התיישנות, שכן היה עליו להגיש התנגדותו בעת

 פרסום התכנית הראשונה בשנת 1997.

 

עורך הדין יאיר אבני ממשרדנו ייצג בתיק את הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה.

 

עמ"נ 206/05 משה הורוביץ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה ואח',

 

כבוד השופטת שושנה שטמר

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאןשאלת חוקיות היתר בנייה במחלף אלנבי בחיפה

  

ביום 24.02.02 ניתן בבית המשפט העליון בירושלים פסק דין בערעור שהגישו הועדה המקומית לתכנון ובניה בחיפה
ואח' על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (השופטת חופרי וינגרודוב) שם נפסק כי היתר הבניה שניתן על ידי
הועדה המקומית בחיפה לבניית המחלף היה לא חוקי הואיל והוא עמד בסתירה לתמ"א 13 ולא קיבל את אישור המועצה
הארצית לתכנון ובניה כהוראות תמ"א 13 .

 

בית המשפט המחוזי בחיפה הורה להפסיק את העבודות במחלף.

 

במסגרת ערעורה על פסק הדין טענה הועדה המקומית מספר טענות שהעיקרית שבהן היא הטענה כי ההיתר שניתן היה
חוקי למהדרין וכי אינו נכלל כלל בקו הכחול של תמ,א 13. כטענה מקדמית טענה הועדה כי העתירה הוגשה בשיהוי רב ולאחר
כחמש שנים מרגע תחילת העבודות סביב המחלף.

 

בית המשפט העליון קיבל את טענת השיהוי שעוררה הועדה. בפסק דין שצוטט מאז רבות בכל הנוגע לסוגיית השיהוי ולפן
האובייקטיבי והסובייקטיבי שבטענה זו הפך בית המשפט העליון את פסק דינו של בית המשפט המחוזי.

 

עו"ד יאיר אבני ממשרדנו בשם הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה

 

עע"מ 7142/01 הועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה ואח' נ' החברה להגנת הטבע ואח'.

 

כבוד השופט/ת א. ברק, מ. חשין, ד. ביניש.

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאןתובענה לפיצויי הפקעה.

 

ביום 19.2.06 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בחיפה בגין הפקעת זכויות של דייר מוגן בנכס שברח' קיבוץ
גלויות בחיפה.

 

הועדה המקומית שילמה כנגד מסירת החזקה בנכס סך אינו שנוי במחלוקת של 25,000 $ ארה"ב. התובע מצידו
הגיש תביעה לתשלום נוסף של 610,000 $ ארה"ב.

 

התביעה לפיצויי הפקעה נסובה בעיקר על אובדן הכנסותיו של עסק שהוקם זה מכבר על ידי הדייר המוגן בנכס
המופקע לממכר נקניקיות בשם MAX  . טענות התובע היו כי מדובר בעסק ש"תפס חזק מאוד" ועל פי חוות דעת
של כלכלן שהוגשה מטעם התובע הפיצוי הנדרש משקף את שוויו של העסק שממנו נאלץ התובע להיפרד בעקבות
ההפקעה המתוארת.

 

בית המשפט דחה את טענות התובע מהטעמים הבאים: בית המשפט לא השתכנע מטענות התובע. ככלל נקבע
על ידי בית המשפט כי פיצויי הפקעה אינם מפצים בעבור אובדן מוניטין של עסק שהתנהל בנכס המופקע אלא אם
התובע מוכיח כי המוניטין קשור באופן ישיר למיקומו של הנכס (להבדיל ממוניטין של בעל העסק העובר איתו למקום
החדש). בית המשפט היה פוסק הוצאות העברה של העסק, דמי הסתגלות למקום החדש וכיוצ"ב אילולא היה זה
התובע שהודיע כי אין בדעתו להעביר את עסקו למקום אחר והוא החליט לחסלו. לענין שוויו של העסק – גם כאן מפקפק

בית המשפט
בנתוני התובע. חוות הדעת הכלכלית שהוגשה לבית המשפט מתבססת בעיקר על נתונים שנמסרו למומחה
על ידי התובע עצמו ומכאן שהמדובר בחוות דעת שהא בעיקרה עדות שמועה. עובדה נוספת שעומדת בבסיס הדחייה
היא העובדה כי העסק פעל ללא רישיון עסק ובעקבות הלכת בדיחי שנפסקה בבית המשפט העליון אין מקום לפיצויים
בגין פעילות בלתי חוקית (וניהול עסק ללא רישיון בכלל זה).

 

הטענה היחידה שיכול היה אפוא להעמיד התובע היא טענה לענין שוויה של הזכות לדיירות מוגנת שהופקעה ממנו
שעליה, אין חולק, זכאי התובע לפיצוי. בנקודה זו קבע בית המשפט כי הפיצוי של 25,000 $ ארה"ב הוא פיצוי יותר
מהוגן.      

 

עורך הדין יאיר אבני ייצג בתיק את הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה ואת חברת יפה נוף תחבורה תשתית ובנייה בע"מ

 

ת.א 646/02 שמולביץ יעקב ואח' נ' יפה נוף תחבורה תשתית ובנייה בע"מ ואת ה הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה

 

כבוד השופט גדעון גינת

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאןנדחתה עתירת חיפה כימיקלים כנגד הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה בשל סירוב האחרונה
ליתן היתר בניה למיכל האמוניה בחיפה. 

 

ביום 7.12.10 ניתן בבית המשפט המחוזי בשבתו כבימ"ש לענינים מנהליים בחיפה פסק דין בעניין עתירת חב' חיפה
כימיקלים כנגד הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה על סירוב ליתן היתר בניה למיכל האמוניה בחיפה.

 

מיכל האמוניה בחיפה הוקם בשנת 1986. הוא פועל עד היום ללא היתר בניה וללא רישיון עסק. העותרת פועלת מזה
שנים רבות להכשרת מיכל האמוניה ולרשויו. ואמנם עד לשנת 2006 אף ניתנו החלטות עקרוניות בעיריית חיפה ובועדה
המקומית לתכנון ובניה לפיהן מעונינות האחרונות לקדם את רישוי המיכל. בשנת 2006 נפל דבר, פרצה מלחמת לבנון
השניה ואזור מיכל האמוניה הותקף בעשרות טילים. על פי חוות דעת שהוצגו במסגרת ההלכים המשפטים פגיעת טיל
במיכל האמוניה יכול ותביא לאסון באזור מפרץ חיפה בסדרי גודל של הירושימה. מרגע וזה ואליך התקבלה החלטה עקרונית
בעיריית חיפה להפסקי מיידית את פעילותו של המיכל באזור המפרץ. הביטוי הראשון של החלטה זו הית הסירוה הועדה
המקומית ליתן היתר בנייה ורישיון עסק לפעילות המיכל.

הן ועדת הערר המחוזית (אליה הגישה חיפה כימיקלים ערר על סירוב הועדה ליתן היתר בניה) והן בית המשפט לעניינים
מנהלים (כב' השופטת ברכה בר זיו) דחו את עמדת חיפה כימיקלים וקבלו את עמדת הועדה המקומית לפיה לא ניתן להתיר
על פי התוכניות התקפות את הקמתו של מיכל האמוניה.     

 

על פסק דין זה תלוי ועומד ערעור בבית המשפט העליון.    

 

עורכי הדין יאיר אבני ולימור פורר ייצגו בתיק את הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה, את יו"ר הועדה ואת מהנדס העיר חיפה.

 

עת"מ 543/08 חיפה כימיקלים בע"מ נ. ועדת ערר מחוזית, מחוז חיפה ואח',

 

כבוד השופטת ברכה בר זיו

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאןביטול פסק דין שניתן בהעדר ייצוג של בעל דין וללא דיון בכל טענותיו

 

ביום 13.10.10 ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין בעניין קיום דיון לאחר שבעל דין פיטר את בא כוחו מתפקידו ואיננו מיוצג

 

במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט:

 

1.    רק הפסקת ייצוג שלא עפ"י רצון הלקוח מותנית בקבלת אישור ביהמ"ש.

2.   מצב בו נוצר משבר אמון בין בעל דין לבאי כוחו מצדיק בד"כ את שחרור עו"ד מייצוג.

3.   משאבי המע' המוגבלים הינם רק שיקול אחד שיש לקחתו בחשבון בבקשה לדחיית מועד דיון, ויש

      לשקול את תוצאות אי דחיית הדיון של בעל הדין שאינו מיוצג.

4.   לעתים דווקא ההחלטה שלא לדחות דיון מטילה עומס נוסף על המערכת.

 

עורכי הדין יאיר אבני ולימור פורר ייצגו בתיק את הועדה המקומית המרחבית לתו"ב השומרון

 

ע"א 36114-06-10 הועדה המקומית המרחבית לתכנון ובניה השומרון נ. גיל הר גיל ואח'

                                                                                  

כבוד השופט רון סוקול

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאןתובענה למתן פס"ד הצהרתי לענין אי חוקיותם של הליכי הפקעה

 

ביום 2.1.2003 ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה

 

תקיפה של חוקיות הליכי הפקעה. במסגרת ביצוע הכביש המשוקע המחבר את רח' אח"י אילת עם כיכר צייזל
בקרית חיים הופקעו מקרקעין עליה ניהל המבקש פאב/אולם אירועים בשם "מקום ביער".

טענת המבקש כנגד הליכי ההפקעה נסובו בעיקר כנגד חוקיות תכנית המתאר שמכוחה בוצעה ההפקעה וגם
כנגד הגיון התוכנית. לדעת המבקש ניתן היה להגיע לתוצאה תכנונית טובה אף מבלי לבצע את ההפקעה.
בית
המשפט
דחה התובענה.
בית המשפט קבע כי את טענותיו היפות של המבקש היה עליו להשמיע בשלב הפקדת התוכנית ובמסגרת התנגדות
לתוכנית ולא תשע שנים לאחר הפקדת התוכנית, לאחר שהתוכנית אושרה, יצאו היתרי בנייה מכוחה, פורסמו הודעות
הפקעה והפרויקט אף יצא לביצוע בעלויות של מיליוני שקלים.  

 

עורך הדין יאיר אבני ייצג בתיק את הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה.  

 

הפ' 219/02 אפרים גבאי נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה

 

כבוד השופט י. גריל

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאן

  

תקיפת חוקיות הליכי הפקעה

 

 ביום 17.8.2009 ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין בתביעתה של הועדה המקומית

כנגד הנתבעים למסירת חזקה במקרקעי הנתבעים לפי סעיף 8 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי

ציבור) 1943 לאחר שפרסמו הודעות הפקעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה הנ"ל.

 

הנתבעות התגוננו בטענה כי הליכי ופרסום הפקעה אינן חוקיות מסיבות שונות.

 

בית המשפט דחה טענות הנתבעות והורה על מסירת החזקה במקרקעין המופקעים. בית המשפט

קבע כי אין לשמוע במסגרת תשובה להליכם לפי סעיף 8 לפקודת הקרקעות תקיפה עקיפה של

הליכי ההפקעה או של תוכנית המתאר שמכוחה פורסמה ההפקעה. בית המשפט קבע כי עם

התקיימותם של תנאי סעיף 8 לפקודה דהיינו (1) פרסום לפי סעיף 5 לפקודה (2) פרסום לפי סעיף 7
לפקודה (3) חלוף הזמן שנקבע בפקודה (4) סירוב המחזיק למסור את החזקה במקרקעין

המופקעים – קמה הזכות לועדה המקומית לתפיסת החזקה במקרקעין המופקעים במנותק

משאלת פיצויי ההפקעה המגיעים ממנה.    

 

עורך הדין יאיר אבני ייצג את הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה

 

ה"פ  6952-04-09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה נ. מוניות הניצחון בע"מ וגמליאל שמעון

 

כב' השופטת ב.בר זיו

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאן


ערעור על החלטת ועדה מקומית אין מקומו בבית המשפט לענינים מינהליים

 

ביום 26.3.2008 ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה בית המשפט לעניינים מינהליים

 

פסק דין בעניין תקיפת החלטת ועדה מקומית לאשר תשריט חלוקה

 

במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט:

 

- ערעור על החלטת ועדה מקומית אין מקומו בבית משפט לענינים מינהליים

 

- בנסיבות העניין לא ניתן להמיר ערעור מינהלי שהוגש בעתירה מינהלית שלא הוגשה.

 

- הנימוק נמחק.

 

עורכת הדין אסנת הירש ייצגה בתיק את הועדה מקומית לתכנון ובניה קרית טבעון

 

עמ"נ  433/07  יואל תבור נ' יצחק ויינברג ואח'

 

כבוד השופט גדעון גינת

 

לצפיה בפסק הדין לחץ כאן


  powered by  
[Pixelit - בניית אתרים]
   |  
@ כל הזכויות שמורות אבני-הרצוג-אבידן את גורביץ' ושות'