Avni
טלפון: 04-8682020
 
דף הבית > מאמרים והרצאות > דיני עבודה > שאלות ותשובות בנושא שבוע עבודה מקוצר
שאלות ותשובות בנושא שבוע עבודה מקוצר

לא מעט חברות מציעות לעובדיהן בימים אלו לרדת בהיקף המשרה ולהפחית את שכרם בהתאם או לעבור למנגנון של שבוע עבודה מקוצר, תוך הפחתה מימי החופשה הצבורים להם במכסה העומדת לרשותם.

רבים מהעובדים שנדרשים להחליט  בסוגיה, לא מבינים עד תום את מכלול ההיבטים המשפטיים הכרוכים בכך ואת הפגיעה הצפויה בתנאיהם הסוציאליים.

 

מיציתי את כל מכסת ימי החופשה שלי. האם המעביד יכול לקזז לי ימי חופשה?

במידה והעובד ניצל את מכסת ימי החופשה שנצברו לזכותו- לא יתאפשר לקזז לו ימי חופשה נוספים. משכך, האפשרות לעבור איתו למתווה של שבוע עבודה מקוצר על דרך של הוצאה לחופשה - אינו ישים.

 

האם הפחתת המשרה המוצעת לי עלולה לפגוע בזכויותיי הסוציאליות ?

להורדת ימי העבודה על דרך של ניצול ימי החופשה אין משמעות בכל הנוגע לפגיעה בתנאים סוציאליים שכן השכר לא נפגע, אולם לא כך הדבר אם מדובר בהפחתה בהיקף המשרה, שכן זכויותיו הסוציאליות של העובד נגזרות מגובה שכרו:

 

הפרשות לביטוחי מנהלים – הפרשה לביטוח מנהלים או לקרן פנסיה הינה על פי רוב בשיעור של כ – 5 אחוזים על חשבון עובד ו – 13.33% על חשבון המעסיק.  סכומים אלו נגזרים מגובה מהשכר ולפיכך, הפגיעה בהן תהיה בהתאמה.  כך למשל, אם גובה השכר הורד בעשרים אחוז - גם ההפרשות לביטוח המנהלים יופחתו בהתאם. המשמעות של כך הינה פגיעה משמעותית בחיסכון הפנסיוני של העובד.

 

פיצוי פיטורים-  ההפחתה לא פוגעת בזכויותיו של העובד בגין תקופת העבר ובסכומי הכסף שנצברו לצורך פיצויי הפיטורין עד למועד ההסכמה בדבר ההפחתה בגובה השכר. ההפחתה תשפיע אך ורק על פיצויי הפיטורים ביחס לתקופה שלאחר ההפחתה . במידה והעובד יפוטר בהמשך, יחושבו הפיצויים בהתאם לתחשיב  מפוצל עפ"י השכר ששולם עד למועד ההפחתה וזה ששולם לו לאחריה.

 

ביטוח לאומי  - הפחתה בגובה השכר המשולם אף פוגעת בשכר המבוטח מבחינת הביטוח הלאומי  ולפיכך תגמולי ביטוח לאומי שישולמו במקרה של מילואים, לידה, אבטלה או נכות  יהיה נמוכים בגובה ההפחתה שכן אלו נקבעים בהתאם לגובה השכר המבוטח.

 

 הסכמתי להפחתת השכר אולם אני חושש כי החברה לא תשרוד ומשכך אפוטר תוך מספר חודשים. מה עלי לעשות ?

לעניין דמי האבטלה – במידה והחברה נמצאת במצוקה תזרימית חריפה וסיכוייה לשרוד אינם גדולים , על העובד לקחת בחשבון ולשקול בכובד ראש האם לקבל את הצעת המעסיק שכן, כאמור, במידה וזה יפוטר כעבור זמן מה- ישולמו לו דמי האבטלה בהתאם לשכר המופחת ולא בהתאם לשכר ששולם לו בעת שזה הסכים לבצע את ההפחתה.

 

כיצד תשפיע הפחתת השכר במקרה שאפצע בהמשך ואמצא במצב של אי כושר?

אובדן כושר עבודה - להפחתה בשכר העובד ישנה השפעה גם על תגמולי הביטוח שישולמו לו בעת שזה יימצא במצב של אובדן כושר בתקופה מסוימת, זאת מאחר וגובה הפיצוי שמשולם לעובד מחושב  על בסיס השכר ששולם לו בתקופה האחרונה שקדמה לקרות האירוע. הפיצוי יחושב לפי 75 אחוזים מהשכר המבוטח.

 

האם המעביד יכול לכפות עלי להגיע איתו להסכמה בדבר ירידה בהיקף המשרה?

המעביד אינו יכול לכפות על העובד  להפחית את היקף משרתו ומשכך העובד לא חייב להמשיך לעבוד במשרה מופחתת. על המעסיק חל איסור להפחית את שכרו של העובד ללא הסכמתו ולפיכך במקרה זה על המעסיק לפטר את העובד ולשלם לו את מלוא זכויותיו הסוציאליות. ככל שהמעסיק לא פיטר את העובד אך בכל זאת הורה לו להפחית את שעות עבודתו, מדובר בהרעה בתנאי העבודה והעובד זכאי להתפטר בדין מפוטר. התפטרות שכזו מקנה לעובד זכויות כאילו זה פוטר.

 

האם הפחתת השכר תפגע גם בתוספות המשולמות לי עבור אש"ל וביגוד?

פגיעה בנלווים: ישנם מקומות עבודה המשלמים לעובד זולת שכרו גם תשלום עבור הוצאות נלוות כגון ביגוד, תוספת שבת, אש"ל, טלפון וכו'. ככל שהזכויות הנלוות משולמות כנגזרת מהשכר, אזי הפחתת היקף המשרה תפגע ממילא גם בתשלום הנלווים. יחד עם זאת ראוי לציין, כי  לרוב משולמות הוצאות אלו במקומות עבודה בהם חל הסכם קיבוצי שאינו מאפשר לעבור למסלול של ארבעה ימי עבודה בלי קבלת הסכמת הסתדרות העובדים קודם לכן.

 

תהליך קבלת ההחלטה האם לשנות את תנאי ההעסקה :

חשוב להתייעץ עם עורך דין המתמצה בדיני עבודה לפני מתן הסכמה להפחתת היקף משרה. על מנת שהעובד יוכל לקבל החלטה מושכלת עליו להבין את הפגיעה הפוטנציאלית הנובעת ממתן הסכמתו להפחתת המשרה. להפחתת היקף המשרה יש השלכות בהיבטים שונים שיש לבחון ביחס לכל מקום עבודה באופן ספציפי, תוך בחינת זכויות ותנאי עבודת העובד באותו מקום. לאחר שתפרשנה בפני העובד כל התמונה , על כל השלכותיה, העובד יוכל לקבל החלטה מתוך מודעות והבנה טובה יותר של המצב.

המאמר נכתב על ידי עו"ד קרן אבידן, מומחית בדיני עבודה ושותפה במשרד אבני, הרצוג, שועלי, אלגז את גורביץ' ושות'


  powered by  
[Pixelit - בניית אתרים]
   |  
@ כל הזכויות שמורות אבני-הרצוג-אבידן את גורביץ' ושות'